İnteraktif CD

08 Kasım 2002 - 24930           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

08.11.2002 Cuma Sayı: 24930 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nejat ARSEVEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Aydan ODABAŞ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No. 2002/82)

2

Yönetmelikler

- Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliği

3

Tebliğ

- İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat. 2002/9)

36

DÜZELTME

- (İçişleri Bakanlığı Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmelikleri ile İlgili)

36

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90