İnteraktif CD

05 Kasım 2002 - 24927           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulunun İstifasına Dair İşlem

- Başbakan Bülent ECEVİT Başkanlığındaki 57. Hükümetin İstifa Etmesi ile İlgili Tezkere

2

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No. 498)

2

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No. 499)

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Sadık YILMAZ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/81)

3

Atama Kararları

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

3

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

4

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

10

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 5 Adet Karar

11

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90