İnteraktif CD

03 Kasım 2002 - 24925           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 13 ve 14 ncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

3

- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

4

- Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Yönetmeliği

27

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

66

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91