İnteraktif CD

25 Ekim 2002 - 24917           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4811 4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20. Maddesi ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İliskin Karar - 2002/4811 4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20. Maddesi ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İliskin Karar

2

- 2002/4842 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar - 2002/4842 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

3

- 2002/4843 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2002/4843 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

5

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı

- Danıştay Üyeliğine Musa Nihat TURAN'ın Secilmesine Dair Karar

7

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Tuğrul Caner KILINÇ'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/76)

7

- Hükümlü Ercan UÇUK'un Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/77)

7

- Hükümlü Ali ŞAHMO'nun Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/78)

8

- Hükümlü Gürhan HIZMAY'ın cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/79)

8

Atama Kararları

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Sanayi ve Ticaret ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

9

Yönetmelik

- İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/68)

13

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/70)

14

- Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 57) - Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 57)

15

- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 58) - Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 58)

16

DÜZELTME (23/10/2002 Tarihli ve 24915 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 'Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi' ile İlgili) 16

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90