İnteraktif CD

24 Ekim 2002 - 24916           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

2

- Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Adının ve 15 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

12

- Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

12

Tebliğ

- Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/7) - Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/7)

13

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2, 18 ve 20 nci Hukuk Dairelerine Ait 4 Adet Karar

15

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 805 Sayılı Kararı

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90