İnteraktif CD

20 Ekim 2002 - 24912           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Atanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarıyla İlgili Aksam Tip Onayı Yönetmeliği (79/532/AT)

9

- Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

14

- Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

14

- Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

15

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

62

c- Çeşitli İlanlar

78

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91