İnteraktif CD

12 Ekim 2002 - 24904           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Ufuk Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliği

2

- Ufuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Degerlendirme Yönetmeliği

9

Tebliğ

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılamsı Hakkında Tebliğ (No: 2002/26)

16

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90