İnteraktif CD

11 Ekim 2002 - 24903           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınııf Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakında Tebliğ (No. 2002/65)

4

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No. 20)

5

- Rüzgar ve Güneş Ölçümlerine İlişkin Tebliğ

8

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 752 Sayılı Kararı

11

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90