İnteraktif CD

10 Ekim 2002 - 24902           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4808 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespitiyle Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Ertuğrul KAYA'nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/66)

4

- Hükümlü Ali TEKİN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/67)

4

- Hükümlü Mete YALÇIN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/68)

5

- Hükümlü Barış GÖNÜLŞEN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/69)

5

- Hükümlü Esmahan EKİNCİ'nin Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/70)

6

- Hükümlü Mehmet ACETTİN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/71)

6

Atama Kararları

- İçişleri, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

7

Yönetmelik

- Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

9

Tebliğ

- Bazı Mecburi Standardların Uygulamadan Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/61)

12

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 748 Sayılı Kararı

13

DÜZELTME (Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

16

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90