İnteraktif CD

09 Ekim 2002 - 24901           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Melda BAYER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- Kadir Has Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KHASSEM) Yönetmeliği

2

- Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Degiştirilmesi Hakında Yönetmelik

4

Tebliğler

- Niğde Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/7)

5

- Niğde Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/8)

7

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

11

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89