İnteraktif CD

08 Ekim 2002 - 24900           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Necdet TEKİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

2

- Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

4

- 969 Sayılı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanuna Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

7

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

Tebliğler

- Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No. 2002/1) - Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No. 2002/1)

21

- Transit Karayolları Üzerinde TIR Denetleme ve Konaklama Noktaları Kurulması Hakkında Tebliğ

23

- İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Hakkında Tebliğ (No. 2002/64)

26

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90