İnteraktif CD

07 Ekim 2002 - 24899           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Ünüversitesi Fen Bilmileri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 ve 19 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğ

- Aydın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 68)

3

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

9

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91