İnteraktif CD

05 Ekim 2002 - 24897           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4735 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/4735 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2002/4772 Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin 23/9/2002 Tarihli ve 2002/4765 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/4772 Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin 23/9/2002 Tarihli ve 2002/4765 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

3

Yönetmelikler

- Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmenliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilemsine Dair Yönetmenlik

4

- Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmeliğin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

5

- Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 7) - Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 7)

6

DÜZELTME (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

14

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90