İnteraktif CD

03 Ekim 2002 - 24895           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tetiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

5

- Gazi Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAZİBİTEM) Yönetmeliği

6

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 00-28/299-168 Sayılı Kararı

9

- Rekabet Kurulunun 00-43/466-256 Sayılı Kararı

11

- Rekabet Kurulunun 00-48/508-276 Sayılı Kararı

16

- Rekabet Kurulunun 01-09/82-22 Sayılı Kararı

18

- Çorum Valliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/3)

27

- Çorum Valliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/7)

28

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 711 Sayılı Kararı

29

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90