İnteraktif CD

02 Ekim 2002 - 24894           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 746 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Giremsine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4732 3051 Kişinin Türk Vatdaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

4

- 2002/4737 3031 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 33 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

80

- 2002/4733 3160 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 19 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

164

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Hasan ÇEPE'nin Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/65)

245

Yönetmelikler

- ATR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

245

- 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

246

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

257

- Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

259

- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

260

- Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

261

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 309) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 309)

270

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

271

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

302

- Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/6)

305

- Bursa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5)

309

İlanlar

a - Yargı İlanları

315

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

369

c- Çeşitli İlanlar

469

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474