İnteraktif CD

29 Eylül 2002 - 24891           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Patates Kist Nematodları (Globodera rostochiensis Wollenweber, Globodera pallida Stone) ile Mücadele Hakkında Tebliğ (No: 2002/60)

5

- Patates Kanseri [Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival] ile Mücadele Hakkında Tebliğ (No: 2002/61)

9

- Ralstonya solanasiaryum (Smith) Yabuchi et alr ile Mücadele Hakkında Tebliğ (No: 2002/62)

10

- Samsun İlinde Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korumnası Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Güvenlik Kararı (No: 2002/1)

42

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

c- Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91