İnteraktif CD

26 Eylül 002 - 24888           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

2609.2002

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4765 Fındık Üreticisinin Fiyat Hareketlerinden Korunması ve Tarım Reformu Uygulama Projesi Gözetilerek Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla, Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Karar - 2002/4765 Fındık Üreticisinin Fiyat Hareketlerinden Korunması ve Tarım Reformu Uygulama Projesi Gözetilerek Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla, Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mehmet AKÇAY'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

4

Atama Kararları

- Devlet, Milli Savunma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

4

Yönetmelikler

- Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

6

- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

11

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılacak Olan XXII. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Katılmaya Hak Kazanan Siyasi Partiler Tarafından Gösterilmiş Olan Adaylar ile, Seçime Bağımsız Olarak Katılmak Üzere Başvurmuş Olan Adaylara İlişkin "Kesin Aday Listeleri" Hakkında Karar

21

DÜZELTME (Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile İlgili)

340

İlanlar

a - Yargı İlanları

341

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

463

c- Çeşitli İlanlar

540

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570