İnteraktif CD

25 Eylül 2002 - 24887           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Masum TÜRKER'e, Devlet Bakanı Erdoğan TOPRAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4734 Ögretmenlere Ögretim Yılına Hazırlık Ödeneği Verilmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Elektirk Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

3

- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

16

Tebliğler

- Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/6)

28

- Samsun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

30

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90