İnteraktif CD

23 Eylül 2002 - 24885           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalat Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Bitki Koruma Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizlerini Yapacak Özel Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

3

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

Tebliğ

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/63)

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

52

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91