İnteraktif CD

20 Eylül 2002 - 24882           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü Yedek Üyeliğine Danıştay Üyesi Ahmet BAŞPINAR'ın Seçilmesi Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Resul AYAZ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/61)

2

- Hükümlü Zeynel YILDIZ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/62)

2

- Hükümlü Nazan YILMAZ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/63)

3

Atama Kararları

- Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik

5

- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

10

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90