İnteraktif CD

17 Eylül 2002 - 24879           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Diar Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Bayndırlık ve İskan Bakanı Prof.Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4680 2 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakında Yönetmelik

6

- Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

17

Tebliğ

- Adana Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/4)

19

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90