İnteraktif CD

16 Eylül 2002 - 24878           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Hizmetleri Yayın ve Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

2

- Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/4)

3

- Eskişehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

4

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılacak Olan 22 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine Katılmaya Hak Kazanan Siyasi Partiler Tarafından Gösterilmiş Olan Adaylarla, Seçime Bağımsız Olarak Katılmak Üzere Başvurmuş Olan Adaylara İlişkin "Geçici Aday Listeleri" Hakkında Karar

7

İlanlar

a - Yargı İlanları

357

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

362

c- Çeşitli İlanlar

433

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475