İnteraktif CD

14 Eylül 2002 - 24876           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4671 3213 sayılı Maden Kanunu Kapsamına Giren Madenlerin Çıkartılması veya Bunun İçin Gerekli Olan İşletme ve Arama Faaliyetleri Sebebiyle Taşınmaz Malları Tamamen Kamulaştırılanlara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Daimi İşçi Taleplerine Göndermede Öncelik Tanınmasına İlişkin Karar

2

- 2002/4675 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2002/4675 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

3

- 2002/4698 Romanya Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

6

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

8

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/11)

10

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon 2002/11)

14

- Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/7)

15

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90