İnteraktif CD

13 Eylül 2002 - 24875           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

- İstifa Eden ve İstifası Kabul Edilen Edip Safter GAYDALI'dan Boşalan Devlet Bakanlığına, Şırnak Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Salih YILDIRIM'ın Atanmasına Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4702 Toplu Konut İdaresince Satılan Konutlarda Maliyet Artışı Yansıtılan Konut Alıcılarının Taksitlerinin ve Borç Bakiyelerinin 2005 Yılının Birinci 6 Aylık Dönem Başlangıcına Kadar Sabitlenmesine İlişkin Karar

2

Yönetmelik

- Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik

3

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

9

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90