İnteraktif CD

12 Eylül 2002 - 24874           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'a, Devlet Bakanı Dr.Yılmaz Karakoyunlunun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür Bakanı Prof.Dr. B. Suat Çağlayanın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Yılmaz BABATÜMGÖZ'ün Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/60)

2

Yönetmelikler

- Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Galatasaray Ünüversitesi İletişim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Galatasaray Ünüversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

Tebliğler

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 18)

7

- Rekabet Kurulunun 00-26/276-154 Sayılı Kararı

8

- Rekabet Kurulunun 01-43/427-110 Sayılı Kararı

12

- Rekabet Kurulunun 01-55/544-128 Sayılı Kararı

16

- Batman Valiliği İl Emniyet Komisyon Kararı (No: 2002/7)

20

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90