İnteraktif CD

11 Eylül 2002 - 24873           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4670 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar - 2002/4670 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

2

Yönetmelik

- Galatasaray Ünüversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/11)

4

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/12)

4

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/13)

5

- Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/3)

6

- Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/4)

14

Sirkülerler

- Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 35/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler

15

- Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 35/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler

16

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 508 Sayılı Kararı

17

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

78

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90