"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

Resmi Gazete Tarihi:11.09.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24873A

Ekli "Tabii Afet Nedeni ile Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 13/8/2002 tarihli ve 13041 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/8/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 

D.BAHÇELİ        Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  M.YILMAZ       M.TÜRKER 
Devlet Bak.ve      Dışişleri Bak. ve  Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.        Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

Prof.Dr.T.TOSKAY    M.KEÇECİLER     M.Z.SEZER      F.BAL 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

A.DOĞAN         Prof.Dr.M.KOCABATMAZ Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU Dr.Y.KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

M.BAYER         Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  E.S.GAYDALI     F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Dr.R.DOĞRU       H.T.İÇLİ       T.GÜLEK       Prof.Dr.A.ÇELİKEL 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Adalet Bakanı 

S.ÇAKMAKOĞLU      M.ECEMİŞ       S.ORAL        Prof.Dr.B.S.ÇAĞLAYAN 
Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı V. 

Prof.Dr.A.AKCAN     Doç.Dr.O.DURMUŞ   Prof.Dr.N.KINACIOĞLU Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve     Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı   Tarım ve Köyişleri 
İskan Bakanı                           Bakanı 

N.ARSEVEN        A.K.TANRIKULU    Z.ÇAKAN       Prof.Dr.B.S.ÇAĞLAYAN 
Çalışma ve Sos.     Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii   Kültür Bakanı 
Güv.Bakanı       Bakanı        Kay.Bakanı 

M.TAŞAR         Prof.Dr.N.ÇAĞAN   F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı      Orman Bakanı     Çevre Bakanı 

Madde 1- Tabii afete maruz kalan;

a) Aksaray, Antalya, Artvin, Gümüşhane, Niğde, Samsun, Sinop ve Tokat il özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 1,5 kat,

b) Bitlis, Çorum, Iğdır, Karabük, Kars, Muş, Ordu ve Yozgat il özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 2 kat,

c) Afyon ve Giresun il özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 3 kat,

d) Rize İl Özel İdaresinin tahakkuk edecek payı 4 kat,

olmak üzere 2002 yılının 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci aylarında 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre artırılmıştır.

Madde 2- 12/2/2002 tarihli ve 2002/3727 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- Bu Karar 1/7/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)