İnteraktif CD

09 Eylül 2002 - 24871           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Hatun AN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/57)

2

- Hükümlü Hakan BARAN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/58)

2

- Hükümlü Agop İPLİKCİ'nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/59)

2

Yönetmelikler

- Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3

- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15

Tebliğler

- Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/5)

17

- Kayseri İli Taşkın Kontrol Tesislerini İşletme Hakkında Karar (No: 2002/1)

18

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91