İnteraktif CD

08 Eylül 2002 - 24870           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Yapı Malzemeleri Yönetmenliği (89/106/EEC)

2

- Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

13

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 509 Saylıı Kararı

19

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

c- Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91