İnteraktif CD

06 Eylül 2002 - 24868           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3

- Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (MERUZEM) Yönetmeliği

17

Tebliğler

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

20

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 17)

21

- Kamu İhale Tebliği (No: 2002/4) - Kamu İhale Tebliği (No: 2002/4)

22

- DÜZELTME (Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Arşivi Belge Kabul, Kayıt ve Yararlanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle İlgili)

22

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90