"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Tebliği

Seri No:2002/4

Resmi Gazete Tarihi:06.09.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24868A

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesine 4761 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen (g) bendi; "Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları kuruluşların; uluslararası kurallara göre yürütmesi gereken ve uluslararası piyasanın koşullarına göre anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlerine ilişkin olarak, ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine Kurum tarafından belirlenecek mal veya hizmet alımları"nı istisnalar kapsamına almıştır.

Bu hüküm kapsamındaki kurum ve kuruluşların ilgili yada bağlı bulundukları Bakanlıklarca yapılacak istisna tekliflerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

a) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi muafiyete değil istisnalara ilişkin olduğundan, kurum veya kuruluşların (g) bendi çerçevesindeki mal veya hizmet alımlarıyla ilgili istisna teklifinde bulunulması gerekmektedir.

b) Kanunda sayılan kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları kuruluşlar istisna talebinde bulunabilirler.

c) Tekliflerin bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlıklar tarafından yapılması gerektiğinden doğrudan Kuruma yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) İstisna taleplerinin; uluslararası kurallara göre yürütülmesi gereken ve uluslararası piyasanın koşullarına göre anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alımlarıyla sınırlı tutulması zorunludur.

e) İstisna teklif edilecek mal veya hizmet alımlarının bugüne kadar hangi usul ve esaslarla yürütüldüğü ve istisna tutulmasının gerekçeleriyle dayanağı bilgi ve belgelerin başvurulara eklenmesi gereklidir.

Bu kapsamdaki kurum ve kuruluşların 2003 yılı alımlarıyla ilgili olarak Bakanlıklar tarafından yapılacak istisna tekliflerinin, 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe gireceği de dikkate alınarak en geç 15 Ekim 2002 tarihine kadar Kurumumuza ulaştırılması önem taşımaktadır.

Önceden planlanamayan veya 15 Ekim 2002 tarihinden sonra ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (g) bendi kapsamında yapılacak istisna teklifleri ayrıca değerlendirilecektir.

Tebliğ olunur.
tammetin.jpg (2780 bytes)