"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

Seri No:06.09.2002

Resmi Gazete Tarihi:06.09.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24868A

Madde 1- 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 ncü maddesinin (k) bendine istinaden yürürlüğe konulan "İhracat 96/39" sayılı Tebliğ uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" statüsü verilmiştir,

|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------| 
|FİRMA ADI:         |ADRES:            |TEL:        |FAKS:       | 
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------| 
|İSTANBUL Dış Ticaret    |Göztepe Mah. İnönü      |0.212-446 01 23  |0.212-446 01 24  | 
|Hizmetleri A.Ş.       |Cad. Rahim Sok. 11/5     |          |          | 
|              |Bağcılar/İstanbul      |          |          | 
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------| 

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer,

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)