İnteraktif CD

04 Eylül 2002 - 24866           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4624 Türkiye Cumhuriyeti Mili Savunma Bakanlığı ile Macaristan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Haritacılık Alanında İşbirliğine Dair Uygulama Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4629 Türkiye - Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlararası Karma Komisyonu 12 nci Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

23

- 2002/4630 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Teknik ve Ticari İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

42

- 2002/4634 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Arasında İmzalanan Hizmetiçi Üreme Sağlığı Eğitim Programının Güçlendirilmesi Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

49

- 2002/4649 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Mortanya İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Arasında İmzalanan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

82

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4669 Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/4669 Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

108

Yönetmelikler

- Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yetiştirme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

111

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Motorlu Araçların Koruyucu Bakım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

111

- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

112

- Büyük Şehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

124

- Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanlığı Arşiv Yönetmeliği

124

- Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

144

- Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

144

- Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği

149

- Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

153

- Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

160

- Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliği

164

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

170

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

172

Tebliğler

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34) - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)

174

- Rekabet Kurulunun 00-9/89-44 Sayılı Kararı

179

- Rekabet Kurulunun 00-18/176-94 Sayılı Kararı

187

- Rekabet Kurulunun 00-43/465-255 Sayılı Kararı

195

- DÜZELTME (Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili)

200

İlanlar

a - Yargı İlanları

201

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

239

c- Çeşitli İlanlar

348

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378