İnteraktif CD

03 Eylül 2002 - 24865           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tüzük

- 2002/4660 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4616 Türkiye ve Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

3

- 2002/4656 Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

30

Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

31

Tebliğler

- 2001/3 Sayılı 2002 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2002/5) - 2001/3 Sayılı 2002 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2002/5)

32

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2002/25)

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90