İnteraktif CD

02 Eylül 2002 - 24864           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Harp Akademileri Yönetmeliğinin 3 üncü ve 50 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Işık Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

3

- İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

4

Tebliğ

- Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

6

DÜZELTME (Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili)

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

7

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

22

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91