İnteraktif CD

31 Ağustos 2002 - 24862           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4668 Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Arasında Anlaşmaya Varılan Türkiye Cumhuriyeti'nde Çoruh Nehri Katılımcı Havza Islahı Master Plan Çalışması İçin Çalışma Kapsamının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

- Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüseyin Tayfun İÇLİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Mehmet TAMER'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/55)

15

- Hükümlü Mustafa Erkan ÇETİN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/56)

15

Yönetmelik

- Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

16

Tebliğler

- Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Yeni Sağlık Kuruluşlarının İlave Edilmesine İlişkin Tebliğ

18

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/46)

18

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin Esas No: 2001/3 (Siyasi Parti-İhtar) Karar No: 2001/3 Sayılı Kararı

19

- Anayasa Mahkemesi Kararı Esas No: 2002/121, Karar No: 2002/62

26

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

- Yüksek Seçim Kurulunun 474 Sayılı Kararı

29

- Yüksek Seçim Kurulunun 481 Sayılı Kararı

32

- Yüksek Seçim Kurulunun 482 Sayılı Kararı

47

İlanlar

a - Yargı İlanları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

54

c- Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

85