İnteraktif CD

29 Ağustos 2002 - 24861           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4592 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan, Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı M. Zeki SEZER'e, Devlet Bakanı Melda BAYER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Tüzük

- 2002/4568 Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tüzük

10

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4597 Türkiye Bankalar Birliği Statüsü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

11

- 2002/4648 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

21

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Haydar BARAN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2002/53)

22

- Hükümlü Gülperi ÖZEN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2002/54)

22

Atama Kararları

- Başbakanlık, Milli Savunma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

23

Yönetmelikler

- 2002/4566 Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- 2002/4613 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- 2002/4635 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 51 Sayılı Kararı

29

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

40

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90