İnteraktif CD

28 Ağustos 2002 - 24860           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4586 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Nota Teatisi Yoluyla Aktedilen Büyükelçiliklerde, Konsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomat ve İdari-Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getiren Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4589 Türk - Yunan Karma Ekonomik Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

15

- 2002/4595 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Değiştirilmesine Dair 2/2001 Sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

35

- 2002/4550 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Arasında İmzalanan, Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Onanması Hakkında Karar

274

- 2002/4558 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

294

- 2002/4603 Türk - Romen Kara Ulaştırması Ortak Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

313

- 2002/4604 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan, Beden Eğitimi ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

324

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Erdoğan TOPRAK'a, Devlet Bakanı Masum TÜRKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

334

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

335

Yönetmelikler

- TCDD Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

335

- Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

336

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/49 Sayılı Tebliğ

337

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/50 Sayılı Tebliğ

348

- Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/8) - Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/8)

353

- Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

353

İlanlar

a - Yargı İlanları

357

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

379

c- Çeşitli İlanlar

466

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474