İnteraktif CD

26 Ağustos 2002 - 24858           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4546 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Temsilcileri ile Gurcistan Hükümeti Temsilcileri Arasında Çoruh Nehri Üzerinde Yapılmakta Olan Hidrolik Yapılardan Dolayı Çoruh Havzasının Gürcistan Sınırından İtibaren Olası Mansap ve Çevre Etkilerini Belirlemek Amacıyla Gürcistan-Karadeniz-Batum Sahili, Çoruh Nehri ve Kolları Havadan Çekilen Sayısal Renkli Ortofoto Harita Yapımı ile Çoruh Nehri ve Kollarının Enkesitlerinin Alınması İşi Konusunda İşbirliği Yapılmasına Ait Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4608 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Personel Bakanlığı Arsaında İmzalanan, Kamu İdaresi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Alanlarında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

4

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

12

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 472 Sayılı Kararı

13

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

20

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91