İnteraktif CD

25 Ağustos 2002 - 24857           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

- İstifa Eden ve İstifası Kabul Edilen Fikret ÜNLÜ'den Boşalan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Erdoğan TOPRAK'ın Atanmasına Dair İşlem

2

Atama Kararı

- Kültür Bakanlığına Ait Atama Kararı

2

Yönetmelik

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (No: 2002/55)

3

- Türk Gıda Kodkesi Gıdalarda Kulllanılan Tatlandırıcılar Tebliği (No: 2002/56)

14

- Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (No: 2002/57)

20

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (No: 2002/58)

52

İlanlar

a - Yargı İlanları

71

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

81

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91