İnteraktif CD

22 Ağustos 2002 - 24854           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4545 Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesine, Akdeniz'de Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolüne, Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerden Dolayı Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolüne ve Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokole Katılmamız Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- 2002/4532 Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satıs, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik

126

- Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

151

- Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatları Yönetmeliğinin 2 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

151

- Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinin 3 ncü Maddesinde Değişiklik Yapılamsına Dair Yönetmelik

152

- Diş Protez Laboratuarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

152

- Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

153

- Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

153

- Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

154

- Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

165

Tebliğler

- 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

166

- 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

195

- 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

199

- 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

250

- 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

252

- 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

254

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

261

b - Çeşitli İlanlar

369

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378