İnteraktif CD

20 Ağustos 2002 - 24852           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Egitim Bakanlığına, Kültür Bakanı Prof.Dr. B. Suat ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4565 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tesbitine İlişkin Karar - 2002/4565 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tesbitine İlişkin Karar

2

- 2002/4600 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

3

Yönetmelikler

- 2002/4557 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Botaş (Ceyhan) Limanı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

7

- Bandırma Liman Yönetmeliğinin 22 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

9

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- İller Bankası Personel Yönetmeliğinin 47 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

12

Tebliğler

- Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2002/02) (98/11/AT)

13

- Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2002/03) (95/12/AT)

18

- Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2002/04) (97/17/AT)

24

- Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2002/05) (95/13/AT)

30

- Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2002/06) (96/60/AT)

35

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90