İnteraktif CD

19 Ağustos 2002 - 24851           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Devlet Bakanı Dr.Yılmaz KARAKOYUNLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KSÜ-SEM) Yönetmeliği

2

Tebliğ

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91