İnteraktif CD

18 Ağustos 2002 - 24850           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2

- Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik

8

- Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (HURDASAN) Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik - Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16

- Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi Yönetmeliği

17

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

50

c- Çeşitli İlanlar

72

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91