İnteraktif CD

16 Ağustos 2002 - 24848           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Antranör Eğitim Yönetmeliği

2

- Binicilik Federasyonu Binicilik Antrenörü Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11

- Motorlu Araçlar ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2000/8/AT ile Değişik 70/221/AT)

12

- Özeleştirme İdaresi Başkanlığı personeli atama ve görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik

22

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/43)

25

- 308 Sayılı Tohumlukların Kontrol, Tescil ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2002/44)

31

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/54)

51

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/55)

68

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/56)

70

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/57)

80

- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/5)

90

- Rekabet Kurulunun 99-35/337-208 Sayılı Kararı

91

- Rekabet Kurulunun 99-48/528-333 Sayılı Kararı

94

- Rekabet Kurulunun 00-9/85-40 Sayılı Kararı

97

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

103

b - Çeşitli İlanlar

264

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282