İnteraktif CD

15 Ağustos 2002 - 24847           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4773 İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Semra ASKERİ'nin Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/51)

5

Atama Kararı

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

5

Yönetmelikler

- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği

6

- Denizcilik Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

12

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90