İnteraktif CD

13 Ağustos 2002 - 24845           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4772 4726 Sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü İbrahim TEKİN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

3

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Yarışma, Hakem ve Antrenör Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

3

- Basketbol Yarışma, Disiplin, Hakem ve Antrenör Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

4

- Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

- Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

5

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

7

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90