İnteraktif CD

11 Ağustos 2002 - 24843           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

- İstifa Eden ve İstifası Kabul Edilen Kemal DERVİŞ'den Boşalan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Masum TÜRKER'in Atanmasına Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

2

- Gaziantep Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

14

Tebliğler

- Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

20

- İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

27

- İletim Sistemi İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

31

- Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

35

- İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

c- Çeşitli İlanlar

78

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91