İnteraktif CD

10 Ağustos 2002 - 24842           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar Sayısı: 774)

19

Tebliğler

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin KIVRIKOĞLU'na Devlet Şeref Madalyası Verilmesi Hakkında Tebliğ

19

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/9)

20

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

- Yüksek Seçim Kurulunun 430 Sayılı Kararı

21

- Yüksek Seçim Kurulunun 434 Sayılı Kararı

23

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90