İnteraktif CD

08 Ağustos 2002 - 24840           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

- Yaşar OKUYAN'dan Boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN'in, Bu Suretle Boşalacak Devlet Bakanlığına İse, Kahramanmaraş Milletvekili Ali DOĞAN'ın Atanmasına Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4512 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesine İlişkin Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Ayla ÖZCAN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

5

Atama Kararları

- 2002/4516 Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hilmi ÖZKÖK'ün Atanmasına Dair Karar

5

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Savunma, Maliye, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

6

Anastatü

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'nün 15 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Anastatü Değişikliği

10

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 426 Sayılı Kararı

11

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90